ENTRANCE FEES:

Adults: R100per day or R180 for the weekend

Children: R50 per day or R80 for the weekend

Preschool: FREE

As deel van die jaarlikse Vaalharts Pekanfees, bied ons hierdie jaar ook ‘n Boeredag aan by die Magogong Skougronde. Kontak vir Jan van Heerden vir besprekings en navrae: 082 413 9735.

Get in touch

  • Office

    082 722 4669 / 082 326 9117

  • Email

    info@vaalhartspekanfees.co.za